Personvernerklæring

 

Norsk Lagerstandard AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, som fra 25. mai 2018 vil være personvernforordningen og ny personopplysningslov. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Norsk Lagerstandard AS sin internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende.

 

1          BEHANDLINGSANSVARLIG

Norsk Lagerstandard AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder Petter Bull Øvrevik har det formelle og overordnede ansvaret. Det daglige ansvaret er delegert til hver avdeling sin daglige leder. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt eller i annen kontakt med våre kundemottak.

 

2          DATABEHANDLERE

Knowit Experience AS utfører behandling av personopplysninger for Norsk Lagerstandard AS, og er dermed våre databehandlere.

Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Norsk Lagerstandard AS og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

3          BEHANDLINGSGRUNNLAG OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Behandlingsgrunnlaget for vår innhenting og behandling av personopplysninger er avtale som er inngått mellom virksomheten og kunden. I tillegg innhenter vi personopplysninger på bakgrunn av samtykke.

Det er først og fremst nødvendig for oss å behandle personopplysninger som et legg i å oppfylle avtalen mellom oss og kunden, og for å administrere avtaleforholdet. I tillegg bruker vi personopplysninger vi har innhentet samtykke til å behandle i forbindelse med tilpasning av våre tjenester og for å kunne drive tilpasset markedsføring. I det følgende gis en oversikt over formålet med vår behandling av personopplysninger:

a) tilpasse innholdet i våre tjenester til kundenes behov

b) vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om publikasjoner og tjenester du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet gjennom bruk av våre digitale tjenester. Vi kan også benytte verktøyene Google Costumer Match og Facebook Custom Audiences, hvor vi kan matche våre opplysninger om deg mot opplysninger registrert hos Facebook eller Google. Det gir oss mulighet til å drive målrettet markedsføring til deg via Facebook og Google.

Hvis du har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som kunde, kan vi sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt.

c) kunne foreta profilering basert på adferd og antagelser om preferanser ved å sammenstille personopplysninger vi har fått fra deg med opplysninger fra andre kilder. Det kan for eksempel være at vi sammenstiller abonnementsdata og opplysninger om navn og adresse som du har oppgitt med opplysninger om hvilke tjenester du bruker, innloggingshistorikk, data om ditt bruksmønster eller med opplysninger vi har fått fra tredjepart. Disse dataene organiseres som personprofiler og knyttes sammen via krypterte og anonymiserte bruker-id’er. Videre vil vi kunne segmentere slike personprofiler inn i definerte segmenter. Vi gjør dette for å kunne tilpasse vårt innhold, målrette annonser og markedsføringshenvendelser til deg, og for å kunne videreutvikle våre digitale tjenester.

d) analysere markedstrender

e) forbedre våre publikasjoner og tjenester

f) forebygge og avdekke misbruk av våre tjenester

g) fakturering av tjenester

h) håndtere bestillinger og ordrer

i) kunne gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester

 

4         PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

4.1      Opplysninger du selv gir oss

Norsk Lagerstandard AS behandler de personopplysningene du oppgir ved inngåelse av et avtaleforhold hos oss som er nødvendige for administrasjon av avtaleforholdet, og opplysninger som du har gitt eksplisitt samtykke til at vi kan behandle.

4.2       Opplysninger vi samler inn når du bruker våre nettbaserte tjenester

Besøk på våre nettsider etterlater elektroniske spor. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Når du gir samtykke analyserer vi dine opplysninger, herunder personopplysninger, knyttet til bruk av toresauto.no og toresdekk.no. Ved hjelp av Google Analytics tilpasses annonser og tilbud utfra opplysninger om tidligere søk, kjøp og adferd.

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Knowit Experience AS bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på nettsidene våre.

4.2.1    (Der det bare innhentes avidentifiserte opplysninger, eller ikke gis samtykke til registrering av informasjon)

Norsk Lagerstandard AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nor-lag.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

4.2.2    Eller: (Der det etter samtykke innhentes informasjon om bruker)

Når du har gitt ditt samtykke til innhenting av informasjon ved bruk av våre tjenester, registrerer Norsk Lagerstandard AS din aktivitet ved hjelp av analyseverktøy. Norsk Lagerstandard AS samler også inn informasjon fra enheten du bruker når du besøker våre digitale løsninger, for eksempel informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk.

Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om innloggingshistorikk, bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke nettsider de registrerte leser, antall visninger av nettsider og antall brukere.

 

4.3  Bruk av Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Denne informasjonskapselen kan enten lagres som en midlertidig informasjonskapsel som slettes når nettleseren lukkes eller som en varig informasjonskapsel som lagres mellom nettleserøkter.

4.3.1    Enten: (Der det ikke genereres statistikk, eller ikke er gitt samtykke)

Norsk Lagerstandard AS bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk uten samtykke, og vi kan da ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

4.3.2    Eller:

Norsk Lagerstandard AS benytter informasjonskapsler for å tilpasse og videreutvikle våre digitale tjenester. Når du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler vil vi bruke informasjonskapslene til:

a)      Generell statistikk for våre digitale løsninger

b)      Bruker-ID, for å kunne gjøre oppslag om hvem du er

c)       «Husk meg»-funksjonalitet for innlogging

d)      Tilgangsstyring (gi tilgang til digitale løsninger du abonnerer på)

e)      Oversikt over hvilke nyhetsbrev du abonnerer på

f)        Effektmåling av annonser for annonsører

g)        Innsending av skjemaer

h)        Å innhente informasjon til analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk     av våre tjenester

i)         Å forbedre teknisk funksjonalitet og kvalitet på våre sider

j)         Markedsføring, blant annet for å kunne målrette innhold og annonser best mulig

Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler ved å velge dette i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For å lese mer om informasjonskapsler og om hvordan du sletter dem, se nettvett.no

4.4       Opplysninger vi henter fra andre (Når aktuelt)

Norsk Lagerstandard AS henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag eller fra sosiale medier. Det kan også være opplysninger vi kjøper fra en tredjepart, for eksempel sannsynlighetsbaserte demografiske opplysninger om deg (utdanning, boligtype osv.). Våre annonsører kan også i enkelte tilfeller gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av våre digitale løsninger.

 

5          UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern, samt for de ovennevnte selskapene som etter databehandleravtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale publikasjoner og tilknyttede tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

 

6          TILGANG TIL INFORMASJON

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Norsk Lagerstandard AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er bare ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

 

7          OPPBEVARING OG SLETTING AV OPPLYSNINGER

Opplysningene vi har lagret om deg for å administrere avtaleforholdet til deg som kunde oppbevares så lenge avtaleforholdet består. Det samme gjelder personopplysninger vi har innhentet på bakgrunn av ditt samtykke.

Dersom avtaleforholdet avsluttes, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som kreves lagret i henhold til lovpålagte krav . Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger ut over det som er nødvendig for avtaleforholdet, vil de opplysningene som er innhentet på bakgrunn av samtykket slettes.

 

8          DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du skal ha rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av den uten ugrunnet opphold, dersom ikke særlige unntak kommer til anvendelse. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

 

9          HENVENDELSER

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du sende kontakte oss på: kaare@n-l.no

Du har også rett til å klage på hvordan Norsk Lagerstandard AS behandler dine opplysninger til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.noeller telefon: 22 39 69 00.